Prezenční versus kombinovaná forma studia

Vysoká škola je již absolutně jiný level. Studium je mnohem náročnější, seminární práce jsou o mnohem větším rozsahu, než tomu bylo na střední škole, je také potřebná notná dávka samostatnosti. Co je ale naprosto nejdůležitější? Chuť. Musíte mít chuť studovat, abyste vše zvládli tak, jak máte. Pokud jdete na školu z donucení, nebo proto, že vás NĚKDO přesvědčil o tom, že je to správné, je to špatně. VY musíte být přesvědčení o tom, že to chcete. Že chcete mít vzdělání, a že chcete dosáhnout toho cíle, který vás čeká na konci, a tím je právě titul.
cedule s pomocí

Prezenční forma studia

Prezenční forma znamená, že školu budete navštěvovat téměř denně. Opět budete mít rozvrh, který bude potřeba dodržovat. Budou vás čekat přednášky a semináře, z nichž některé jsou povinné a jiné nepovinné. To znamená, že musíte mít splněnou určitou docházku, abyste byli připuštění ke zkoušce. Na přednáškách vám budou učitelé a profesoři vysvětlovat probíranou látku, vy si budete dělat poznámky. Takže je to v podstatě totéž, jako na střední škole. Až na to, že probírané látky je mnohem více a studium je o dost náročnější. Semináře většinou slouží k procvičování probírané látky. To znamená, že se zde počítají například příklady, které je potřeba procvičit, nebo se řeší různé případové studie, což by vám mělo ulehčit pochopení probíraných témat.
čtení venku

Kombinované studium

Jinak řečeno také dálkové studium. Znamená to, že školu budete navštěvovat pouze párkrát za semestr, rovněž podle stanoveného rozvrhu. Na některých školách to může být jednou měsíčně, na některých třeba jednou za 14 dní. Když si to ale vezmeme, pokud budete školu navštěvovat jednou měsíčně, vyjde to zhruba na 3 přednášky k jednomu předmětu za semestr. To znamená, že na těchto přednáškách vám nejsou učitelé schopní vysvětlit kompletně celou probíranou látku, takže je od vás vyžadovaná opravdu velká dávka samostatnosti. Rovněž nejste schopni protrénovat příklady či případové studie, na které se musíte podívat většinou sami ve svém volném čase. Skripta musíte sami prostudovat, případně si udělat výpisky tak, aby se vám lépe učilo na zkoušky. Jistě budete mít zadané také seminární práce, ty ale většinou můžete konzultovat alespoň mailem, což vám ulehčí, pokud si nebudete vědět rady. No, kdybychom měli kombinované studium charakterizovat jedním slovem, jedná se tedy převážně hlavně o SAMOSTUDIUM.
rovnice v učebnici

Studenti se rozhodují ohledně formy studia na základě několika kritérií, například již nechtějí navštěvovat školu pořád nebo chtějí chodit na brigádu, proto mnohdy neuváženě zvolí dálkovou formu, pak se ale diví, že se ke studiu nejsou schopni donutit, mnohdy nemají čas a následně školu ukončí. Pokud chcete studovat dálkově, zvažte, zda na to opravdu máte, a zda si opravdu večer k té škole sednete a budete se ji věnovat. Pokud ne, opravdu to nemá smysl.

5/5 - (1 vote)