Category: Vzdělání

Ateistická země

Česká republika patří k nejateističtějším zemím světa. Na rozdíl od například Slovenska nebo Polska. V malověrnosti nám už může konkurovat snad jen Francie. Na druhou stranu ovšem mnozí lidé věří na různé esoterické záležitosti a jsou velmi pověrčiví. Nechat si vykládat budoucnost z karet, věřit horoskopům, i to jsme my Češi. Dalo by

Prezenční versus kombinovaná forma studia

Vysoká škola je již absolutně jiný level. Studium je mnohem náročnější, seminární práce jsou o mnohem větším rozsahu, než tomu bylo na střední škole, je také potřebná notná dávka samostatnosti. Co je ale naprosto nejdůležitější? Chuť. Musíte mít chuť studovat, abyste vše zvládli tak, jak máte. Pokud jdete na školu z donucení, nebo proto, že vás

Víte, co to znamená slovo bilingvní?

Co je to vlastně bilingvismus? Jedná se o schopnost dorozumět se dvěma či více jazyky na úrovni rodilého mluvčího s předpokladem, že cizí jazyk dokáže nahradit ten mateřský.  Stále více a více se tak rozmáhá metoda bilingvismu – tedy dvojjazyčného vzdělávání.   Jedním z pohledů na tento způsob vzdělání je ten, že má dítě lepší