Vzhled

Až metr veliký, zavalitý hlodavec s hustou srstí. Jeho ocas je dlouhý a plochý. Váží 30 kg. Je největší evropský hlodavec. Aby mohl žít ve vodě, umí uzavřít nozdry a oči má chráněny průhledným víčkem, tzv. mžurkou. Zadní končetiny má opatřeny plovacími blánami a kůže je impregnována mazem ze speciální žlázy. Mohutné řezáky může používat i pod vodou a to jen díky tomu, že tlamu umí zavřít až za nimi. Proto dokáže vydržet pod vodou až 20 minut.
bobr vš vodě

Kde žije

Miluje divočinu. Stavbou hrází a tím i přirozeným zaplavováním okolí na sebe váže nejrůznější druhy rostlin, obojživelníků, vzácných savců a hmyzu. Díky němu vzniká přírodní rozmanitost – biodiverzita.

Není jen ničitelem, ale má i kladný vliv na oběh vody v krajině. Dost lidí ho považuje za škůdce, ale on chrání lidskou kulturní krajinu proti jednorázovým povodním. Upravuje krajinu tak, jak si to příroda usmyslela. Ale protože nemá kromě člověka přirozeného predátora, populace se rychle rozrůstá.

Čím se živí

Nejraději má lýko a větvičky vrby, topolu, jilmu, jasanu.  Málokdy kácí dřeviny dál než 50 m od vody. Nevadí mu ani úroda kukuřičného či řepného pole. V létě si dělá zásoby na zimu. Dřevo jako je jasan nebo dub používá jako stavební materiál na hráze a tyto dřeviny u řek ničí. Tím vytváří místo pro přednostně konzumované ryby.

Rozmnožování

Březost trvá 107 dní a v květnu až v červnu se narodí 2 – 5 mláďat. Dva roky zůstávají s matkou. Ve třetím roce života se osamostatňují a zakládají si svou kolonii.
okousaný strom

Chování

Neukládá se k zimnímu spánku. Kácí kmeny s průměrem 5 – 8 cm, ale protože je šikovný, poradí si i s kmenem o průměru 70 cm.

Stromy nepoužívá jen k potravě. Pokud není možné, aby si vybudoval obydlí pod zemí, pokácí strom a jeho kmen použije na základ svého obydlí o rozloze 2,5 m do výšky a 3 m do šířky. Pro jeho zaplavení vybuduje na vodním toku hráz a odchází z něj po setmění a vrací se až pozdě k ránu.

Díky kácení prosvětluje území a to přiláká další živočišné druhy, hlavně ptáky.

Bobří hráze je možné na výjimku bourat, ale jedná se spíš krátkodobé řešení, protože ji během několika hodin dokáže postavit znovu. Ale jeho hráz je levnou variantou, jak zadržet vodu v krajině. Vznikají mokřady, které skýtají útočiště živočichům, rostlinám a lovné zvěři.

 

Na jaře 2018 se bobr nastěhoval do domu a jeho obyvatelé se ho 5 dnů nemohli zbavit.

Našli ho na dvorku. Po nocích jim zničil zahradu a vybavení domku. Poškodil vstupní dveře, ze kterých zbyly jen piliny.

S jeho odchytem se trápili i odborníci. Odmítal vlézt do odchytové klece. Sice se ho podařilo zahnat na terasu, ale on nechtěl nově nabyté území opustit. Nakonec boj prohrál a byl odvezen daleko, aby se nemohl vrátit.

 

Bobr je na našem území přes třicet let. I když v hospodářství dokáže nadělat paseku, přináší i pozitiva, jako jsou přínosy ekosystémových služeb.

5.0
02